מכלוף פדידה


נמצאו 3 פסקי דין של מכלוף פדידה

1. מדינת ישראל נגד מכלוף פדידה | 06/09/2014
מספר תיק: בש"פ 2703/01
תובע: מדינת ישראל | נתבע: מכלוף פדידה

2. מדינת ישראל נגד מכלוף פדידה | 10/09/2014
מספר תיק: בש"פ 2703/01
תובע: מדינת ישראל | נתבע: מכלוף פדידה

3. מכלוף פדידה נגד מדינת ישראל | 23/08/2017
מספר תיק: בש"פ 2110/99
תובע: מכלוף פדידה | נתבע: מדינת ישראל