מיכל מזרחי


נמצאו 6 פסקי דין של מיכל מזרחי

1. מיכל מזרחי נגד מדינת ישראל | 03/04/2014
מספר תיק: ע"פ 1341/02
תובע: מיכל מזרחי | נתבע: מדינת ישראל

2. מיכל מזרחי נגד נס הרים | 14/04/2014
מספר תיק:
תובע: מיכל מזרחי | נתבע: נס הרים

3. מיכל מזרחי נגד מדינת ישראל | 15/11/2014
מספר תיק: בש"פ 5312/00
תובע: מיכל מזרחי | נתבע: מדינת ישראל

4. צמח עידן נגד מיכל מזרחי | 11/07/2018
מספר תיק: ע"א 425/78
תובע: צמח עידן | נתבע: מיכל מזרחי

5. גלית רייך נגד מיכל מזרחי | 28/02/2019
מספר תיק: רע"א 6872/97
תובע: גלית רייך | נתבע: מיכל מזרחי

6. מיכל מזרחי נגד ועדת ערר ארנונה שליד המועצה המקומית תל מונד | 23/08/2019
מספר תיק:
תובע: מיכל מזרחי | נתבע: ועדת ערר ארנונה שליד המועצה המקומית תל מונד