מיכל לייב


נמצאו 5 פסקי דין של מיכל לייב

1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד א.מ. מתן - סיעוד וכח אדם 1988 בע"מ | 18/10/2009
מספר תיק: 002354/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

2. מגדל חברה נגד מרכז הזכוכית | 27/10/2009
מספר תיק: 005684/04 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

3. מגדל חברה לביטוח - המרכזים הקבילתיים גלבוע | 30/11/2009
מספר תיק: 002309/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה נצרת
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

4. מנורה מבטחים נגד א.ס כהן שיווק | 14/12/2009
מספר תיק: 003393/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר

5. מגדל חברה לביטוח נגד מדינת ישרא | 31/12/2009
מספר תיק: 001842/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ | נתבע: שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר