מועצת תנועות הנוער


נמצאו 3 פסקי דין של מועצת תנועות הנוער

1. מועצת תנועות הנוער נגד ממשלת ישראל | 12/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 10438/03
תובע: מועצת תנועות הנוער | נתבע: ממשלת ישראל

2. מועצת תנועות הנוער נגד ממשלת ישראל | 28/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 10571/02
תובע: מועצת תנועות הנוער | נתבע: ממשלת ישראל

3. מועצת תנועות הנוער נגד שר החינוך | 26/03/2020
מספר תיק: בג"ץ 7631/97
תובע: מועצת תנועות הנוער | נתבע: שר החינוך