מועצת מקומית אלראם


נמצאו 5 פסקי דין של מועצת מקומית אלראם

1. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 24/06/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל

2. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 06/07/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל

3. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 16/07/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל

4. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 10/08/2013
מספר תיק:
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל

5. מועצת מקומית אלראם נגד ממשלת ישראל | 31/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 5488/04
תובע: מועצת מקומית אלראם | נתבע: ממשלת ישראל