מועצת הכפר שוקבא


נמצאו 2 פסקי דין של מועצת הכפר שוקבא

1. מועצת הכפר שוקבא נגד ממשלת ישראל | 16/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4938/04
תובע: מועצת הכפר שוקבא | נתבע: ממשלת ישראל

2. מועצת הכפר שוקבא נגד ממשלת ישראל | 08/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4938/04
תובע: מועצת הכפר שוקבא | נתבע: ממשלת ישראל