מועצת הכפר מסחה


נמצאו 2 פסקי דין של מועצת הכפר מסחה

1. מועצת הכפר מסחה נגד ראש הממשלה | 25/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 4387/06
תובע: מועצת הכפר מסחה | נתבע: ראש הממשלה

2. מועצת הכפר מסחה נגד ראש הממשלה | 31/12/2012
מספר תיק:
תובע: מועצת הכפר מסחה | נתבע: ראש הממשלה