מועצת הכפר דקייקה


נמצאו 2 פסקי דין של מועצת הכפר דקייקה

1. מועצת הכפר דקייקה נגד שר הביטחון | 11/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 2733/14
תובע: מועצת הכפר דקייקה | נתבע: שר הביטחון

2. מועצת הכפר דקייקה נגד שר הבטחון | 02/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 2733/14
תובע: מועצת הכפר דקייקה | נתבע: שר הבטחון