מועצת הכפר דיראת


נמצאו 3 פסקי דין של מועצת הכפר דיראת

1. מועצת הכפר דיראת נגד שר הביטחון | 01/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 5667/11
תובע: מועצת הכפר דיראת | נתבע: שר הביטחון

2. מועצת הכפר דיראת נגד שר הביטחון | 19/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 5667/11
תובע: מועצת הכפר דיראת | נתבע: שר הביטחון

3. מועצת הכפר דיראת נגד שר הביטחון | 22/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 5667/11
תובע: מועצת הכפר דיראת | נתבע: שר הביטחון