מועצה אזורית "תמר"


נמצאו 3 פסקי דין של מועצה אזורית "תמר"

1. מועצה אזורית "תמר" נגד ראש הממשלה | 19/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 1493/03
תובע: מועצה אזורית "תמר" | נתבע: ראש הממשלה

2. מועצה אזורית "תמר" נגד ראש הממשלה | 28/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 1493/03
תובע: מועצה אזורית "תמר" | נתבע: ראש הממשלה

3. מועצה אזורית "תמר" נגד ראש הממשלה | 26/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 1493/03
תובע: מועצה אזורית "תמר" | נתבע: ראש הממשלה