מבקר המדינה


נמצאו 19 פסקי דין של מבקר המדינה

1. מפלגת "מרצ-יחד" נגד מבקר המדינה | 30/05/2012
מספר תיק: בג"ץ 1174/11
תובע: מפלגת "מרצ-יחד" | נתבע: מבקר המדינה

2. אל"מ ארז וינר נגד מבקר המדינה | 10/06/2012
מספר תיק: בג"ץ 2759/12
תובע: אל"מ ארז וינר | נתבע: מבקר המדינה

3. התנועה להגינות שלטונית נגד מבקר המדינה | 23/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 2332/07
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: מבקר המדינה

4. התנועה להגינות שלטונית נגד מבקר המדינה | 29/11/2012
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: מבקר המדינה

5. פלוני נגד מבקר המדינה | 29/11/2012
מספר תיק:
תובע: פלוני | נתבע: מבקר המדינה

6. הסנגוריה הצבאית נגד מבקר המדינה | 08/12/2012
מספר תיק:
תובע: הסנגוריה הצבאית | נתבע: מבקר המדינה

7. עו"ד מוטי בן ארצי נגד מבקר המדינה | 03/05/2013
מספר תיק:
תובע: עו"ד מוטי בן ארצי | נתבע: מבקר המדינה

8. עו"ד מוטי בן ארצי נגד מבקר המדינה | 07/05/2013
מספר תיק:
תובע: עו"ד מוטי בן ארצי | נתבע: מבקר המדינה

9. שלמה שקד נגד מבקר המדינה | 15/05/2013
מספר תיק:
תובע: שלמה שקד | נתבע: מבקר המדינה

10. ארז וינר נגד מבקר המדינה | 20/08/2013
מספר תיק:
תובע: ארז וינר | נתבע: מבקר המדינה

11. ארז וינר נגד מבקר המדינה | 20/08/2013
מספר תיק:
תובע: ארז וינר | נתבע: מבקר המדינה

12. מבקר המדינה נגד קונדיטוריה שפיק בע"מ | 21/08/2013
מספר תיק:
תובע: מבקר המדינה | נתבע: קונדיטוריה שפיק בע"מ ואח'

13. מבקר המדינה נגד אפרופים שיכון וייזום בע"מ | 08/12/2013
מספר תיק: ע"א 6112/03
תובע: מבקר המדינה | נתבע: אפרופים שיכון וייזום בע"מ

14. מבקר המדינה נגד אפרופים שיכון וייזום בע"מ | 17/12/2013
מספר תיק: ע"א 6112/03
תובע: מבקר המדינה | נתבע: אפרופים שיכון וייזום בע"מ

15. מבקר המדינה נגד אפרופים שיכון וייזום בע"מ | 22/12/2013
מספר תיק: ע"א 6112/03
תובע: מבקר המדינה | נתבע: אפרופים שיכון וייזום בע"מ

16. שלמה שקד נגד מבקר המדינה | 16/06/2014
מספר תיק: בשג"ץ 5433/15
תובע: שלמה שקד | נתבע: מבקר המדינה

17. המועצה המקומית זכרון יעקב נגד מבקר המדינה | 13/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 1857/16
תובע: המועצה המקומית זכרון יעקב | נתבע: מבקר המדינה

18. הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נגד מבקר המדינה | 06/02/2017
מספר תיק: בג"ץ 1078/16
תובע: הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ | נתבע: מבקר המדינה

19. יואב יצחק נגד מבקר המדינה | 05/08/2017
מספר תיק: בג"ץ 1653/99
תובע: יואב יצחק | נתבע: מבקר המדינה