לשכת עורכי-הדין בישראל


נמצאו 4 פסקי דין של לשכת עורכי-הדין בישראל

1. דפי זהב נגד לשכת עורכי-הדין בישראל | 04/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 7657/96
תובע: דפי זהב | נתבע: לשכת עורכי-הדין בישראל

2. רונן ספיר נגד לשכת עורכי-הדין בישראל | 09/06/2014
מספר תיק: על"ע 9941/01
תובע: רונן ספיר | נתבע: לשכת עורכי-הדין בישראל

3. נסים כהן נגד לשכת עורכי-הדין בישראל | 19/09/2014
מספר תיק: על"ע 1691/00
תובע: נסים כהן | נתבע: לשכת עורכי-הדין בישראל

4. עורך-דין יוסף דר נגד לשכת עורכי-הדין בישראל | 16/01/2017
מספר תיק: ע"א 7844/98
תובע: עורך-דין יוסף דר | נתבע: לשכת עורכי-הדין בישראל