לב לבייב


נמצאו 11 פסקי דין של לב לבייב

1. חברת לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן בע"מ נגד לב לבייב | 02/01/2012
מספר תיק: 47759-06-11
תובע: חברת לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן בע"מ | נתבע: לב לבייב

2. לב לבייב נגד אריה ארנטרוי | 26/01/2012
מספר תיק: 47759-06-11
תובע: לב לבייב | נתבע: אריה ארנטרוי

3. לב לבייב נגד חברת לב התמר | 25/04/2012
מספר תיק: ת"א 47759-06-11
תובע: לב לבייב | נתבע: חברת לב התמר

4. לב לבייב נגד חברת לב התמר מקבוצת דניאל וחנן | 27/06/2012
מספר תיק: ת"א 47759-06-11
תובע: לב לבייב | נתבע: חברת לב התמר מקבוצת דניאל וחנן

5. לב לבייב נגד שמעון גילר | 25/10/2012
מספר תיק: רע"א 682/07
תובע: לב לבייב | נתבע: שמעון גילר

6. לב לבייב נגד חברת לב התמר | 23/12/2012
מספר תיק:
תובע: לב לבייב | נתבע: חברת לב התמר

7. לב לבייב נגד שמעון גילר | 15/09/2013
מספר תיק:
תובע: לב לבייב | נתבע: שמעון גילר

8. ברטי סינבטי נגד לב לבייב | 13/11/2013
מספר תיק: ע"א 5018/12
תובע: ברטי סינבטי | נתבע: לב לבייב

9. לב לבייב נגד שמעון גילר | 06/12/2013
מספר תיק: ע"א 9065/03
תובע: לב לבייב | נתבע: שמעון גילר

10. אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נגד לב לבייב | 04/11/2016
מספר תיק: רע"א 4024/14
תובע: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ | נתבע: לב לבייב

11. רפאל כהן נגד לב לבייב | 26/07/2018
מספר תיק: רע"א 4024/14
תובע: רפאל כהן | נתבע: לב לבייב