לאה רחל סופר


נמצאו 3 פסקי דין של לאה רחל סופר

1. יהודה ברבי נגד לאה רחל סופר | 21/11/2012
מספר תיק:
תובע: יהודה ברבי | נתבע: לאה רחל סופר

2. יהודה ברבי נגד לאה רחל סופר | 29/07/2013
מספר תיק:
תובע: יהודה ברבי | נתבע: לאה רחל סופר

3. יהודה ברבי נגד לאה רחל סופר | 28/11/2014
מספר תיק: ע"א 2/60
תובע: יהודה ברבי | נתבע: לאה רחל סופר