כ. כוכב הנגב


נמצאו 13 פסקי דין של כ. כוכב הנגב

1. כ. כוכב הנגב נגד מדינת ישראל-משרד הבינוי והשיכון/אגף נכסים וצ | 01/04/2014
מספר תיק: בעת"מ 35459-07
תובע: כ. כוכב הנגב | נתבע: מדינת ישראל-משרד הבינוי והשיכון/אגף נכסים וצ

2. סמיר עמרו נגד כ. כוכב הנגב | 25/03/2017
מספר תיק:
תובע: סמיר עמרו | נתבע: כ. כוכב הנגב

3. יוסף צורף נגד כ. כוכב הנגב | 15/09/2017
מספר תיק:
תובע: יוסף צורף | נתבע: כ. כוכב הנגב

4. יורי דריומוב נגד כ. כוכב הנגב | 16/08/2018
מספר תיק:
תובע: יורי דריומוב | נתבע: כ. כוכב הנגב

5. שלמה גבירצמן נגד כ. כוכב הנגב | 28/10/2018
מספר תיק:
תובע: שלמה גבירצמן | נתבע: כ. כוכב הנגב

6. בוריס קרופנקו נגד כ. כוכב הנגב | 17/01/2019
מספר תיק:
תובע: בוריס קרופנקו | נתבע: כ. כוכב הנגב

7. יונתן פנחסי נגד כ. כוכב הנגב | 30/05/2019
מספר תיק:
תובע: יונתן פנחסי | נתבע: כ. כוכב הנגב

8. אלון זיידל נגד כ. כוכב הנגב | 26/07/2019
מספר תיק:
תובע: אלון זיידל | נתבע: כ. כוכב הנגב

9. ערן סבן נגד כ. כוכב הנגב | 19/08/2019
מספר תיק:
תובע: ערן סבן | נתבע: כ. כוכב הנגב

10. נציגות הבניין ברח' הבנים 19+21 אור יהודה נגד כ. כוכב הנגב | 28/11/2019
מספר תיק:
תובע: נציגות הבניין ברח' הבנים 19+21 אור יהודה | נתבע: כ. כוכב הנגב

11. כ. כוכב הנגב נגד גבריאל שמלוב | 19/12/2019
מספר תיק: בתא"מ 65702-06
תובע: כ. כוכב הנגב | נתבע: גבריאל שמלוב

12. אלירז איבגי נגד כ. כוכב הנגב | 04/01/2020
מספר תיק:
תובע: אלירז איבגי | נתבע: כ. כוכב הנגב

13. אביתר עמשלום נגד כ. כוכב הנגב | 29/01/2020
מספר תיק:
תובע: אביתר עמשלום | נתבע: כ. כוכב הנגב