כרכבי בסאם


נמצאו 8 פסקי דין של כרכבי בסאם

1. קוטיני נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 16/07/2009
מספר תיק: 010737/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ

2. חסאן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי | 01/10/2009
מספר תיק: 010615/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: חסאן פואד | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ

3. פארוק נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 17/01/2010
מספר תיק: 010404/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: פארוק ראמי | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ

4. דוויק נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 04/02/2010
מספר תיק: 010616/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: דוויק היתם | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ

5. רווידי נגד בטוח לאומי-סניף ירוש | 14/02/2010
מספר תיק: 011557/09 , סוג תיק בל , בית משפט: צו , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: רווידי אימן | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ

6. מדחת אבו נג'מה נגד בטוח לאומי-ס | 07/04/2010
מספר תיק: 011551/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ

7. גמיל קאעוד נגד בטוח לאומי-סניף | 12/04/2010
מספר תיק: 011621/08 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: גמיל קאעוד | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ

8. נוואל נגד בטוח לאומי-סניף ירושל | 13/04/2010
מספר תיק: 011813/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: נוואל עיסא | נתבע: בטחון שרותים אבידר בע"מ