כפיר ביאזי ציוני


נמצאו 2 פסקי דין של כפיר ביאזי ציוני

1. א. ד. ם. אקספרס (אירועים) בע"מ נגד כפיר ביאזי ציוני | 15/04/2012
מספר תיק: דמ"ש 47747-03-12
תובע: א. ד. ם. אקספרס )אירועים( בע"מ | נתבע: כפיר ביאזי ציוני

2. ש. שלמה רכב בע"מ נגד כפיר ביאזי ציוני | 10/05/2012
מספר תיק: תא"מ 14412-06-11
תובע: ש. שלמה רכב בע"מ | נתבע: כפיר ביאזי ציוני