כולל "רצון יהודה"


נמצאו 2 פסקי דין של כולל "רצון יהודה"

1. כולל "רצון יהודה" נגד השר לענייני דתות | 26/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6089/01
תובע: כולל "רצון יהודה" | נתבע: השר לענייני דתות

2. כולל "רצון יהודה" נגד השר לענייני דתות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6089/01
תובע: כולל "רצון יהודה" | נתבע: השר לענייני דתות