כוח לעובדים


נמצאו 8 פסקי דין של כוח לעובדים

1. כוח לעובדים נגד חברת אוטובוסים ירושלים | 31/03/2014
מספר תיק: ע"ע 36076-06
תובע: כוח לעובדים | נתבע: חברת אוטובוסים ירושלים

2. כוח לעובדים נגד חברת אוטובוסים ירושלים | 31/03/2014
מספר תיק:
תובע: כוח לעובדים | נתבע: חברת אוטובוסים ירושלים

3. כוח לעובדים נגד חברת אוטובוסים ירושלים | 03/04/2014
מספר תיק:
תובע: כוח לעובדים | נתבע: חברת אוטובוסים ירושלים

4. עמותת ענב נגד כוח לעובדים | 02/02/2018
מספר תיק:
תובע: עמותת ענב | נתבע: כוח לעובדים

5. כוח לעובדים נגד המרכז האקדמי למשפט ולעסקים | 01/10/2018
מספר תיק: ע"ע 23030-07
תובע: כוח לעובדים | נתבע: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

6. קדימה מדע-חינוך לחיים בע"מ נגד כוח לעובדים | 01/10/2018
מספר תיק: עס"ק 25/07
תובע: קדימה מדע-חינוך לחיים בע"מ | נתבע: כוח לעובדים

7. אגד תעבודה בע"מ נגד כוח לעובדים | 10/01/2019
מספר תיק:
תובע: אגד תעבודה בע"מ | נתבע: כוח לעובדים

8. כוח לעובדים נגד זבחי צדק בע"מ | 17/02/2020
מספר תיק: עס"ק 28/07
תובע: כוח לעובדים | נתבע: זבחי צדק בע"מ