ישראלה חמי


נמצאו 2 פסקי דין של ישראלה חמי

1. ישראלה חמי נגד נסים לוי | 23/10/2017
מספר תיק: תא"ח 24946-12
תובע: ישראלה חמי | נתבע: נסים לוי

2. ישראלה חמי נגד ניסים לוי | 25/06/2020
מספר תיק:
תובע: ישראלה חמי | נתבע: ניסים לוי