ישראל שפיגל


נמצאו 2 פסקי דין של ישראל שפיגל

1. ישראל שפיגל נגד בנק לאומי לישראל בע"מ | 15/02/2017
מספר תיק: בש"א 652/00
תובע: ישראל שפיגל | נתבע: בנק לאומי לישראל בע"מ

2. ישראל שפיגל נגד יעקב הרכבי | 18/05/2019
מספר תיק: ד"נ 32/84
תובע: ישראל שפיגל | נתבע: יעקב הרכבי