ישראל בוקובזה


נמצאו 5 פסקי דין של ישראל בוקובזה

1. ישראל בוקובזה נגד "הראל"- חברה לביטוח בע"מ | 21/05/2013
מספר תיק:
תובע: ישראל בוקובזה | נתבע: "הראל"- חברה לביטוח בע"מ

2. ישראל בוקובזה נגד "הראל"- חברה לביטוח בע"מ | 25/05/2013
מספר תיק:
תובע: ישראל בוקובזה | נתבע: "הראל"- חברה לביטוח בע"מ

3. ישראל בוקובזה נגד מועצה אזורית מרחבים | 19/10/2013
מספר תיק: ת"א 580/06
תובע: ישראל בוקובזה | נתבע: מועצה אזורית מרחבים

4. ישראל בוקובזה נגד ביטוח חקלאי | 20/02/2014
מספר תיק:
תובע: ישראל בוקובזה | נתבע: ביטוח חקלאי

5. שבתי קושלבסקי נגד ישראל בוקובזה | 26/10/2017
מספר תיק:
תובע: שבתי קושלבסקי | נתבע: ישראל בוקובזה