ירון שגב


נמצאו 3 פסקי דין של ירון שגב

1. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ. נגד ירון שגב | 08/05/2013
מספר תיק:
תובע: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ. | נתבע: ירון שגב

2. ירון שגב נגד מדינת ישראל | 18/01/2018
מספר תיק:
תובע: ירון שגב | נתבע: מדינת ישראל

3. ביטוח חקלאי נגד ירון שגב | 19/11/2018
מספר תיק: ע"א 64/53
תובע: ביטוח חקלאי | נתבע: ירון שגב