יצחק שדה


נמצאו 9 פסקי דין של יצחק שדה

1. יצחק שדה נגד בטוח לאומי-סניף | 08/09/2009
מספר תיק: 002062/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: יצחק שדה | נתבע:

2. יצחק שדה נגד אבינועם שער | 02/04/2013
מספר תיק:
תובע: יצחק שדה | נתבע: אבינועם שער

3. יצחק שדה נגד אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ | 04/06/2013
מספר תיק:
תובע: יצחק שדה | נתבע: אורן - הסלע בניה והשקעות בע"מ

4. יצחק שדה נגד מנחם לובלינג מנדל | 16/06/2013
מספר תיק:
תובע: יצחק שדה | נתבע: מנחם לובלינג מנדל

5. מדינת ישראל נגד יצחק שדה | 28/09/2013
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: יצחק שדה

6. מדינת ישראל נגד יצחק שדה | 14/01/2017
מספר תיק: פל"א 561820/2016
תובע: מדינת ישראל | נתבע: יצחק שדה

7. יצחק שדה נגד אבי בן הרוש | 15/01/2017
מספר תיק:
תובע: יצחק שדה | נתבע: אבי בן הרוש

8. אהרן שרון נגד יצחק שדה | 27/07/2019
מספר תיק:
תובע: אהרן שרון | נתבע: יצחק שדה

9. יצחק שדה נגד אהרן שרון | 03/02/2020
מספר תיק:
תובע: יצחק שדה | נתבע: אהרן שרון