יצחק מיוחס


נמצאו 4 פסקי דין של יצחק מיוחס

1. יצחק מיוחס נגד נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ.) בע"מ | 05/06/2012
מספר תיק: תא"ק 1426-01-08
תובע: יצחק מיוחס | נתבע: נכסים ייזום ופיתוח )נ.י.פ.( בע"מ

2. יצחק מיוחס נגד נצבא החזקות 1995 בע"מ | 18/01/2013
מספר תיק:
תובע: יצחק מיוחס | נתבע: נצבא החזקות 1995 בע"מ

3. יצחק מיוחס נגד מדינת ישראל | 14/05/2014
מספר תיק:
תובע: יצחק מיוחס | נתבע: מדינת ישראל

4. יצחק מיוחס נגד מדינת ישראל | 14/05/2014
מספר תיק:
תובע: יצחק מיוחס | נתבע: מדינת ישראל