יצחק בוכבזה


נמצאו 4 פסקי דין של יצחק בוכבזה

1. יצחק בוכבזה נגד שר החינוך | 22/01/2012
מספר תיק: 6632/11
תובע: יצחק בוכבזה | נתבע: שר החינוך

2. יצחק בוכבזה נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה | 01/11/2013
מספר תיק: עת"מ 1261/09
תובע: יצחק בוכבזה | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה

3. אברהם אהרונוב נגד יצחק בוכבזה | 16/06/2014
מספר תיק: ע"א 7383/15
תובע: אברהם אהרונוב | נתבע: יצחק בוכבזה

4. אברהם אהרונוב נגד יצחק בוכבזה | 16/11/2016
מספר תיק: ע"א 7383/15
תובע: אברהם אהרונוב | נתבע: יצחק בוכבזה