יעקב קדוש


נמצאו 13 פסקי דין של יעקב קדוש

1. יעקב קדוש נגד דאפי ניו יורק בע"מ | 17/05/2012
מספר תיק: ת"א 44248-01-12
תובע: יעקב קדוש | נתבע: דאפי ניו יורק בע"מ

2. יעקב קדוש נגד דאפי ניו יורק | 23/05/2012
מספר תיק: ת"א 44248-01-12
תובע: יעקב קדוש | נתבע: דאפי ניו יורק

3. יעקב קדוש נגד יזמות והשקעות בע"מ | 10/12/2012
מספר תיק:
תובע: יעקב קדוש | נתבע: יזמות והשקעות בע"מ

4. יעקב קדוש נגד מאור קדיש | 13/12/2012
מספר תיק:
תובע: יעקב קדוש | נתבע: מאור קדיש

5. יפים גנדלר נגד יעקב קדוש | 05/04/2013
מספר תיק:
תובע: יפים גנדלר | נתבע: יעקב קדוש

6. יפים גנדלר נגד יעקב קדוש | 22/10/2013
מספר תיק:
תובע: יפים גנדלר | נתבע: יעקב קדוש

7. יעקב קדוש נגד אובזוטק בע"מ | 04/03/2014
מספר תיק: ע"ע 55/99
תובע: יעקב קדוש | נתבע: אובזוטק בע"מ

8. י ב מ י מחסני אלומיניום בע"מ נגד יעקב קדוש | 16/06/2014
מספר תיק:
תובע: י ב מ י מחסני אלומיניום בע"מ | נתבע: יעקב קדוש

9. יעקב קדוש נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ | 04/09/2014
מספר תיק: ע"א 7254/00
תובע: יעקב קדוש | נתבע: הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

10. יעקב קדוש נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ | 25/09/2014
מספר תיק: ע"א 7254/00
תובע: יעקב קדוש | נתבע: הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ

11. יעקב קדוש נגד חישוקים מוצרי מאפה קפואים בע"מ | 27/03/2017
מספר תיק: ברע"א 2793/01
תובע: יעקב קדוש | נתבע: חישוקים מוצרי מאפה קפואים בע"מ

12. מי רקת טבריה בע"מ נגד יעקב קדוש | 14/04/2018
מספר תיק:
תובע: מי רקת טבריה בע"מ | נתבע: יעקב קדוש

13. רונית ארלינסקי נגד יעקב קדוש | 26/09/2019
מספר תיק:
תובע: רונית ארלינסקי | נתבע: יעקב קדוש