יוסף גליקמן


נמצאו 3 פסקי דין של יוסף גליקמן

1. יוסף גליקמן נגד שר החינוך | 23/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 5508/00
תובע: יוסף גליקמן | נתבע: שר החינוך

2. יוסף גליקמן נגד שר החינוך | 25/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 5508/00
תובע: יוסף גליקמן | נתבע: שר החינוך

3. יוסף גליקמן נגד שר החינוך מר אהוד ברק | 22/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 5508/00
תובע: יוסף גליקמן | נתבע: שר החינוך מר אהוד ברק