יוסף ברדה


נמצאו 7 פסקי דין של יוסף ברדה

1. יוסף ברדה נגד היועץ המשפטי לממשלה | 18/01/2012
מספר תיק: 3568-06-11
תובע: יוסף ברדה | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

2. יוסף יוסף ברדה נגד יוסף יוסף ברדה | 15/04/2012
מספר תיק: ה"פ 52833-03-12
תובע: יוסף ברדה | נתבע: יוסף ברדה

3. יוסף יוסף ברדה נגד יוסף יוסף ברדה | 15/04/2012
מספר תיק: ה"פ 52833-03-12
תובע: יוסף ברדה | נתבע: יוסף ברדה

4. יוסף ברדה נגד ביטוח ישיר | 02/10/2013
מספר תיק:
תובע: יוסף ברדה | נתבע: ביטוח ישיר

5. יוסף ברדה נגד מרדכי סיבוני | 06/10/2013
מספר תיק:
תובע: יוסף ברדה | נתבע: מרדכי סיבוני

6. מדינת ישראל נגד יוסף ברדה | 06/04/2014
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: יוסף ברדה

7. יוסף ברדה נגד מדינת ישראל | 06/08/2017
מספר תיק: בג"צ 4512/02
תובע: יוסף ברדה | נתבע: מדינת ישראל