יהודה בן יוסף


נמצאו 13 פסקי דין של יהודה בן יוסף

1. יהודה בן יוסף נגד פנחס ועקנין | 19/12/2012
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: פנחס ועקנין

2. יהודה בן יוסף נגד מני סגל | 20/12/2012
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: מני סגל

3. יהודה בן יוסף נגד יואל חיים נעים | 21/01/2013
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: יואל חיים נעים

4. יהודה בן יוסף נגד ויקי שובלי | 31/05/2013
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: ויקי שובלי

5. יהודה בן יוסף נגד אופיר בן יוסף | 31/07/2013
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: אופיר בן יוסף

6. יהודה בן יוסף נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב השרון | 02/04/2014
מספר תיק: עע"ם 1871/02
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב השרון

7. יהודה בן יוסף נגד דוד מושיח | 06/04/2014
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: דוד מושיח

8. יהודה בן יוסף נגד דוד מושיח | 29/04/2014
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: דוד מושיח

9. יהודה בן יוסף נגד מני סגל | 27/06/2014
מספר תיק: ברע"א 1297/01
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: מני סגל

10. יהודה בן יוסף נגד אופיר בן יוסף | 26/09/2014
מספר תיק: רע"א 6349/00
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: אופיר בן יוסף

11. יהודה בן יוסף נגד אופיר בן יוסף | 05/11/2014
מספר תיק: רע"א 6349/00
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: אופיר בן יוסף

12. יהודה בן יוסף נגד מרדכי פרץ | 13/12/2014
מספר תיק:
תובע: יהודה בן יוסף | נתבע: מרדכי פרץ

13. שמחה ורקר נגד יהודה בן יוסף | 05/04/2017
מספר תיק: רע"א 321/07
תובע: שמחה ורקר | נתבע: יהודה בן יוסף