טוניק יהודה


נמצאו 5 פסקי דין של טוניק יהודה

1. משרד התמ"ת מחלקה נגד יוסף שלמה | 18/10/2009
מספר תיק: 000182/08 , סוג תיק פ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מדינת ישראל - משרד התמ"ת | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה

2. משרד התמ"ת מחלקה נגד יהלומית פר | 10/11/2009
מספר תיק: 001154/09 , סוג תיק פ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה

3. משרד התמ"ת נגד אחים עלי שקיראת | 11/01/2010
מספר תיק: 000241/07 , סוג תיק פ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מדינת ישראל - משרד התמ"ת | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה

4. משרד התמ"ת נגד אקט- בנין חקלאות | 23/02/2010
מספר תיק: 000062/09 , סוג תיק פ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מדינת ישראל - משרד התמ"ת | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה

5. משרד התמ"ת נגד אקט-בנין חקלאות | 23/02/2010
מספר תיק: 000597/08 , סוג תיק פ , בית משפט: הכרעת דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: מדינת ישראל - משרד התמ"ת | נתבע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה