טוני ווקילה


נמצאו 6 פסקי דין של טוני ווקילה

1. הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו ובשם... נגד טוני ווקילה | 27/11/2013
מספר תיק: רע"א 8756/99
תובע: הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו ובשם הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית של ירושלים | נתבע: טוני ווקילה

2. הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים נגד טוני ווקילה | 08/01/2014
מספר תיק: רע"א 8756/99
תובע: הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים | נתבע: טוני ווקילה

3. הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו ובשם... נגד טוני ווקילה | 20/03/2014
מספר תיק: רע"א 8756/99
תובע: הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו ובשם הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית של | נתבע: טוני ווקילה

4. הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו ובשם... נגד טוני ווקילה | 06/04/2014
מספר תיק: רע"א 8756/99
תובע: הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו ובשם הפטריארכיה היוונית אורתודוכסית של ירושלים | נתבע: טוני ווקילה

5. הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים נגד טוני ווקילה | 01/11/2014
מספר תיק: רע"א 8756/99
תובע: הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים | נתבע: טוני ווקילה

6. הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו נגד טוני ווקילה | 14/03/2017
מספר תיק: רע"א 8756/99
תובע: הפטריאך היווני אורתודוכסי של ירושלים בשמו | נתבע: טוני ווקילה