חיים אלגריסי


נמצאו 3 פסקי דין של חיים אלגריסי

1. חיים אלגריסי נגד המוסד לביטוח לאומי | 20/11/2014
מספר תיק: בעב"ל 53/08
תובע: חיים אלגריסי | נתבע: המוסד לביטוח לאומי

2. בוריס קרפצ'ן נגד חיים אלגריסי | 06/11/2017
מספר תיק:
תובע: בוריס קרפצ'ן | נתבע: חיים אלגריסי

3. שרה קרפנקופ נגד חיים אלגריסי | 13/09/2020
מספר תיק:
תובע: שרה קרפנקופ | נתבע: חיים אלגריסי