חברת עמידר


נמצאו 9 פסקי דין של חברת עמידר

1. סולומון רדאי נגד חברת עמידר | 24/11/2012
מספר תיק:
תובע: סולומון רדאי | נתבע: חברת עמידר

2. סולומון רדאי נגד חברת עמידר | 27/05/2013
מספר תיק:
תובע: סולומון רדאי | נתבע: חברת עמידר

3. שמואל מימוני נגד חברת עמידר | 05/09/2013
מספר תיק:
תובע: שמואל מימוני | נתבע: חברת עמידר

4. שמעון קט נגד חברת עמידר | 04/01/2014
מספר תיק: רע"א 6456/14
תובע: שמעון קט | נתבע: חברת עמידר

5. שמעון קט נגד חברת עמידר | 08/01/2014
מספר תיק: רע"א 6456/14
תובע: שמעון קט | נתבע: חברת עמידר

6. רות בן סימון נגד חברת עמידר | 10/01/2014
מספר תיק:
תובע: רות בן סימון | נתבע: חברת עמידר

7. רחל קורן נגד חברת עמידר | 01/07/2014
מספר תיק:
תובע: רחל קורן | נתבע: חברת עמידר

8. רזי קאליש נגד חברת עמידר | 19/03/2017
מספר תיק: רע"א 8927/99
תובע: רזי קאליש | נתבע: חברת עמידר

9. ליובוב ניקיפורוב נגד חברת עמידר | 09/06/2019
מספר תיק:
תובע: ליובוב ניקיפורוב | נתבע: חברת עמידר