ופיק ספי


נמצאו 2 פסקי דין של ופיק ספי

1. ופיק ספי נגד משרד החינוך | 20/12/2011
מספר תיק: 18055-12-10
תובע: ופיק ספי | נתבע: משרד החינוך

2. ופיק ספי נגד מדינת ישראל/משרד האוצר החשב הכללי | 23/06/2014
מספר תיק:
תובע: ופיק ספי | נתבע: מדינת ישראל/משרד האוצר החשב הכללי