ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב


נמצאו 52 פסקי דין של ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

1. הר אבן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 14/05/2012
מספר תיק: עת"מ 14872-07-11
תובע: הר אבן | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

2. יהושע שושן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 01/02/2013
מספר תיק:
תובע: יהושע שושן | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

3. נציגות הבית המשותף "גלי ספיר" נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 11/02/2013
מספר תיק:
תובע: נציגות הבית המשותף "גלי ספיר" | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

4. מ.ו. השקעות בע"מ נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 27/02/2013
מספר תיק:
תובע: מ.ו. השקעות בע"מ | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

5. מנל אבו זיד נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 28/02/2013
מספר תיק:
תובע: מנל אבו זיד | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

6. מנל אבו זיד נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 02/03/2013
מספר תיק:
תובע: מנל אבו זיד | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

7. מאיר בצלאל נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 01/02/2014
מספר תיק:
תובע: מאיר בצלאל | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

8. דבורה אבינרי נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 12/03/2014
מספר תיק: עע"מ 317/10
תובע: דבורה אבינרי | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

9. אלישע רונן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 24/04/2014
מספר תיק: גו"ח 6933/35
תובע: אלישע רונן | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

10. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד משה וורסמן | 16/12/2014
מספר תיק:
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: משה וורסמן

11. מרדכי מגן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 19/01/2017
מספר תיק:
תובע: מרדכי מגן | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

12. רביב גרנות נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 26/01/2017
מספר תיק:
תובע: רביב גרנות | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

13. ברכה אביגדור נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 19/02/2017
מספר תיק: בעפ"א 45455-11
תובע: ברכה אביגדור | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

14. אלקטרו ציון בע"מ נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 16/03/2017
מספר תיק:
תובע: אלקטרו ציון בע"מ | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

15. וליד אבולעפיה נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 16/03/2017
מספר תיק: בע"פ 7138/15
תובע: וליד אבולעפיה | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

16. מאיר יעקב נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 23/03/2017
מספר תיק:
תובע: מאיר יעקב | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

17. נתן מזרחי נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 05/08/2017
מספר תיק: רע"א 5664/04
תובע: נתן מזרחי | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

18. נאות מזרחי בע"מ נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 05/11/2017
מספר תיק: בבר"מ 7925/14
תובע: נאות מזרחי בע"מ | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

19. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד שמעון גולן | 10/11/2017
מספר תיק: בע"א 219/66
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: שמעון גולן

20. עמוס גונן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 23/02/2018
מספר תיק:
תובע: עמוס גונן | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

21. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה | 24/02/2018
מספר תיק: עע"מ 402/03
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

22. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד גואל דניאלי | 04/04/2018
מספר תיק: לת"א 19051/90
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: גואל דניאלי

23. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד ועדת ערר מחוזית-מחוז תל אביב | 14/09/2018
מספר תיק: עת"מ 47726-01
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: ועדת ערר מחוזית-מחוז תל אביב

24. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד יעקב אלמאסי | 29/12/2018
מספר תיק: רע"א 3092/01
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: יעקב אלמאסי

25. אמיר פוזננסקי נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 28/02/2019
מספר תיק: עע"ם 2215/08
תובע: אמיר פוזננסקי | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

26. מרסל דלגדו לוי נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 08/03/2019
מספר תיק: בעע"מ 7142/13
תובע: מרסל דלגדו לוי | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

27. נפתלי קלמי נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 21/07/2019
מספר תיק:
תובע: נפתלי קלמי | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

28. ארז גיאת נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 27/07/2019
מספר תיק:
תובע: ארז גיאת | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

29. מעדני הצפון בע"מ נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 27/07/2019
מספר תיק: עתפ"ב 47407-02
תובע: מעדני הצפון בע"מ | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

30. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד רחל צור | 29/09/2019
מספר תיק: בר"מ 8250/10
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: רחל צור

31. דוד שמוחה נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 29/09/2019
מספר תיק: רע"פ 5584/03
תובע: דוד שמוחה | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

32. רקפת זלשיק ידוויגה נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 12/09/2019
מספר תיק: רע"פ 3146/07
תובע: רקפת זלשיק ידוויגה | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

33. אילנה עזורי נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 16/10/2019
מספר תיק:
תובע: אילנה עזורי | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

34. ציון זנגול נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 31/10/2019
מספר תיק:
תובע: ציון זנגול | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

35. דודו לניאדו נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 03/11/2019
מספר תיק: ברע"פ 3249/05
תובע: דודו לניאדו | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

36. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד שמואל גייזלר | 10/11/2019
מספר תיק:
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: שמואל גייזלר

37. אליעזר טור נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 08/12/2019
מספר תיק: ע"א 541/63
תובע: אליעזר טור | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

38. יצחק עמר נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 20/12/2019
מספר תיק: ברע"פ 3249/05
תובע: יצחק עמר | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

39. פזיה אבון נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 20/12/2019
מספר תיק:
תובע: פזיה אבון | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

40. לוי אילן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 22/12/2019
מספר תיק: ברע"פ 3249/05
תובע: לוי אילן | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

41. הדס רוביצ'ק נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 25/12/2019
מספר תיק: בב"נ 13987-02
תובע: הדס רוביצ'ק | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

42. שלמה צברי נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 01/01/2020
מספר תיק: רע"פ 9242/16
תובע: שלמה צברי | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

43. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד ועדת הערר המחוזית לתכנון... | 05/01/2020
מספר תיק:
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב

44. פבר בע"מ נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 27/01/2020
מספר תיק: בג"ץ 6396/96
תובע: פבר בע"מ | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

45. שמעון נגר נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 03/02/2020
מספר תיק: רע"פ 9242/16
תובע: שמעון נגר | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

46. יהודה אבנון נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 14/02/2020
מספר תיק: בב"נ 69545-07
תובע: יהודה אבנון | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

47. לוינשטין נכסים בתחנה בע"מ נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 23/02/2020
מספר תיק:
תובע: לוינשטין נכסים בתחנה בע"מ | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

48. שמואל גייזלר נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 26/02/2020
מספר תיק: בב"נ 11649-07
תובע: שמואל גייזלר | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

49. ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נגד ולרי ברנוב | 18/06/2020
מספר תיק:
תובע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | נתבע: ולרי ברנוב

50. שרון ידואב נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 02/07/2020
מספר תיק: תו"ב 66665-05
תובע: שרון ידואב | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

51. פזי דן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 20/07/2020
מספר תיק: עפ"א 21900-11
תובע: פזי דן | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

52. גבריאל ברון נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב | 24/07/2020
מספר תיק: בג"ץ 8145/19
תובע: גבריאל ברון | נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב