וועדת השחרורים


נמצאו 34 פסקי דין של וועדת השחרורים

1. מ. ב. נ. נגד וועדת השחרורים | 05/12/2011
מספר תיק: 40744-08-11
תובע: מ. ב. נ. | נתבע: וועדת השחרורים

2. אילן מורחי נגד וועדת השחרורים | 05/12/2011
מספר תיק: 19641-08-11
תובע: אילן מורחי | נתבע: וועדת השחרורים

3. היועץ המשפטי לממשלה נגד וועדת השחרורים | 15/12/2011
מספר תיק: 19690-12-11
תובע: היועץ המשפטי לממשלה | נתבע: וועדת השחרורים

4. בנימין מולאיב נגד וועדת השחרורים | 27/09/2013
מספר תיק:
תובע: בנימין מולאיב | נתבע: וועדת השחרורים

5. טוביה נדב נגד וועדת השחרורים | 10/10/2013
מספר תיק: רע"ב 5708/06
תובע: טוביה נדב | נתבע: וועדת השחרורים

6. יחיא קרנאווי נגד וועדת השחרורים | 04/11/2013
מספר תיק:
תובע: יחיא קרנאווי | נתבע: וועדת השחרורים

7. אימן חסונה נגד וועדת השחרורים | 04/11/2013
מספר תיק:
תובע: אימן חסונה | נתבע: וועדת השחרורים

8. שי סיבוני נגד וועדת השחרורים | 17/02/2014
מספר תיק: עת"א 41073-09
תובע: שי סיבוני | נתבע: וועדת השחרורים

9. אסמעיל טונה חמד נגד וועדת השחרורים | 31/03/2014
מספר תיק: בת"פ 28354-06
תובע: אסמעיל טונה חמד | נתבע: וועדת השחרורים

10. רוסלן חמדולין נגד וועדת השחרורים | 03/04/2014
מספר תיק: בעת"א 945-00
תובע: רוסלן חמדולין | נתבע: וועדת השחרורים

11. האני אסי דכא נגד וועדת השחרורים | 05/04/2014
מספר תיק: ת"פ 1540-09
תובע: האני אסי דכא | נתבע: וועדת השחרורים

12. ניסים אלימלך נגד וועדת השחרורים | 05/04/2014
מספר תיק:
תובע: ניסים אלימלך | נתבע: וועדת השחרורים

13. ישראל אוזיפה נגד וועדת השחרורים | 05/04/2014
מספר תיק:
תובע: ישראל אוזיפה | נתבע: וועדת השחרורים

14. גורם בחטדזה נגד וועדת השחרורים | 05/04/2014
מספר תיק: לדנג"צ 219/09
תובע: גורם בחטדזה | נתבע: וועדת השחרורים

15. עידן זילברברג נגד וועדת השחרורים | 05/04/2014
מספר תיק:
תובע: עידן זילברברג | נתבע: וועדת השחרורים

16. אלחנן ממו נגד וועדת השחרורים | 05/04/2014
מספר תיק:
תובע: אלחנן ממו | נתבע: וועדת השחרורים

17. אלעד גדבאן נגד וועדת השחרורים | 05/04/2014
מספר תיק:
תובע: אלעד גדבאן | נתבע: וועדת השחרורים

18. יוסי בן שמעון נגד וועדת השחרורים | 09/04/2014
מספר תיק:
תובע: יוסי בן שמעון | נתבע: וועדת השחרורים

19. משה אלי נגד וועדת השחרורים | 17/04/2014
מספר תיק:
תובע: משה אלי | נתבע: וועדת השחרורים

20. איתי פטימר נגד וועדת השחרורים | 18/04/2014
מספר תיק:
תובע: איתי פטימר | נתבע: וועדת השחרורים

21. יוסי שובל נגד וועדת השחרורים | 18/04/2014
מספר תיק:
תובע: יוסי שובל | נתבע: וועדת השחרורים

22. אהרון בן מנחם נגד וועדת השחרורים | 18/04/2014
מספר תיק:
תובע: אהרון בן מנחם | נתבע: וועדת השחרורים

23. משה אוחנה נגד וועדת השחרורים | 20/04/2014
מספר תיק:
תובע: משה אוחנה | נתבע: וועדת השחרורים

24. היועץ המשפטי לממשלה נגד וועדת השחרורים | 25/04/2014
מספר תיק: בבג"צ 6067/11
תובע: היועץ המשפטי לממשלה | נתבע: וועדת השחרורים

25. ולדימיר גרנובסקי נגד וועדת השחרורים | 26/04/2014
מספר תיק:
תובע: ולדימיר גרנובסקי | נתבע: וועדת השחרורים

26. היועץ המשפטי לממשלה נגד וועדת השחרורים | 28/04/2014
מספר תיק: בת"פ 41032-03
תובע: היועץ המשפטי לממשלה | נתבע: וועדת השחרורים

27. שאול מזרחי נגד וועדת השחרורים | 30/04/2014
מספר תיק:
תובע: שאול מזרחי | נתבע: וועדת השחרורים

28. היועץ המשפטי לממשלה נגד וועדת השחרורים | 01/05/2014
מספר תיק:
תובע: היועץ המשפטי לממשלה | נתבע: וועדת השחרורים

29. היועץ המשפטי לממשלה נגד וועדת השחרורים | 13/05/2014
מספר תיק: בתפ"ח 1007/09
תובע: היועץ המשפטי לממשלה | נתבע: וועדת השחרורים

30. מני סלם נגד וועדת השחרורים | 14/05/2014
מספר תיק:
תובע: מני סלם | נתבע: וועדת השחרורים

31. היועץ המשפטי לממשלה נגד וועדת השחרורים | 04/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 3152/00
תובע: היועץ המשפטי לממשלה | נתבע: וועדת השחרורים

32. אליהו יוסף מרדכי נגד וועדת השחרורים | 07/12/2014
מספר תיק: רע"ב 757/00
תובע: אליהו יוסף מרדכי | נתבע: וועדת השחרורים

33. יפת מור נגד וועדת השחרורים | 08/12/2014
מספר תיק: ת"פ 47633-03
תובע: יפת מור | נתבע: וועדת השחרורים

34. מדינת ישראל נגד וועדת השחרורים | 14/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 3439/99
תובע: מדינת ישראל | נתבע: וועדת השחרורים