ווסר אדוארדו


נמצאו 16 פסקי דין של ווסר אדוארדו

1. מרים דנון נגד בטוח לאומי-סניף ב | 21/07/2009
מספר תיק: 001608/08 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: מרים דנון | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

2. מזרחי נופר נגד בטוח לאומי-סניף | 27/10/2009
מספר תיק: 001461/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מזרחי נופר | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

3. יואב קטלן נגד בטוח לאומי-סניף ב | 27/10/2009
מספר תיק: 002449/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: יואב קטלן | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

4. יצחק קורן נגד מדינת ישראל - נציבות מס הכנסה | 28/10/2009
מספר תיק: 002474/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: יצחק קורן | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

5. צורי צברי נגד בטוח לאומי-סניף ב | 14/12/2009
מספר תיק: 002107/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: צורי צברי | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

6. אבו חאמד וחיד נגד בטוח לאומי-סנ | 14/12/2009
מספר תיק: 002561/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: אבו חאמד וחיד (באמצעות אביו אבו חאמד עבדאלה) | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

7. שושן לאה נגד בטוח לאומי-סניף בא | 15/12/2009
מספר תיק: 003160/08 , סוג תיק בל , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: שושן לאה | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

8. קסיו מריאנו נגד אקרשטיין מערכת | 16/12/2009
מספר תיק: 002010/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: קסיו מריאנו | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

9. מרינה אגאייב נגד בטוח לאומי-סני | 21/12/2009
מספר תיק: 001245/09 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: מרינה אגאייב | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

10. יחזקאל שלום נגד מדינת ישראל-משר | 05/01/2010
מספר תיק: 003404/08 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: יחזקאל שלום | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

11. פפיסמדוב אלי נגד בטוח לאומי-סני | 05/01/2010
מספר תיק: 001487/07 , סוג תיק בל , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: פפיסמדוב אלי | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

12. הרמלין מוריס נגד מדינת ישראל משרד האוצר אגף מס הכנסה | 06/01/2010
מספר תיק: 002696/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: הרמלין מוריס | נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ

13. ווסר אדוארדו נגד שר הביטחון | 12/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 8397/06
תובע: ווסר אדוארדו | נתבע: שר הביטחון

14. ווסר אדוארדו נגד שר הביטחון | 15/12/2012
מספר תיק:
תובע: ווסר אדוארדו | נתבע: שר הביטחון

15. ווסר אדוארדו נגד שר הביטחון | 18/12/2012
מספר תיק:
תובע: ווסר אדוארדו | נתבע: שר הביטחון

16. ווסר אדוארדו נגד ראש הממשלה | 02/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 1178/16
תובע: ווסר אדוארדו | נתבע: ראש הממשלה