התנועה למדינה יהודית


נמצאו 24 פסקי דין של התנועה למדינה יהודית

1. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 05/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

2. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 16/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

3. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 17/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

4. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 30/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

5. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 08/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

6. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 06/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

7. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים | 13/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים

8. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 17/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

9. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים | 19/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים ויו"ר הוועדה לבחירת דיינים

10. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 02/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

11. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 05/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

12. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 13/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

13. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 15/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

14. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 10/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

15. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 11/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

16. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 14/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

17. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 21/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

18. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 21/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

19. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 23/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

20. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 28/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

21. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 07/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

22. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 04/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

23. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 02/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

24. התנועה למדינה יהודית נגד היועץ המשפטי לממשלה | 03/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 7635/15
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה