התנועה להגינות שלטונית


נמצאו 26 פסקי דין של התנועה להגינות שלטונית

1. התנועה להגינות שלטונית נגד מבקר המדינה | 23/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 2332/07
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: מבקר המדינה

2. התנועה להגינות שלטונית נגד שר המשפטים | 29/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 5122/06
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: שר המשפטים

3. התנועה להגינות שלטונית נגד מבקר המדינה | 29/11/2012
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: מבקר המדינה

4. התנועה להגינות שלטונית נגד משרד התחבורה | 08/03/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: משרד התחבורה

5. התנועה להגינות שלטונית נגד ממשלת ישראל | 09/06/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: ממשלת ישראל

6. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 29/06/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

7. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 13/07/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

8. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 19/07/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

9. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 02/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

10. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 05/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

11. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 09/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

12. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 23/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

13. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 17/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 7415/13
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

14. התנועה להגינות שלטונית נגד עיריית בני-ברק | 15/11/2013
מספר תיק: ע"א 1518/02
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: עיריית בני-ברק

15. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לענייני דתות | 07/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6227/03
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לענייני דתות

16. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לענייני דתות | 23/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 1160/03
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לענייני דתות

17. התנועה להגינות שלטונית נגד אריאל שרון | 12/01/2014
מספר תיק: דנג"ץ 5783/03
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: אריאל שרון

18. התנועה להגינות שלטונית נגד עיריית בני ברק | 28/01/2014
מספר תיק: ע"א 1518/02
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: עיריית בני ברק

19. התנועה להגינות שלטונית נגד אריאל שרון | 30/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2622/03
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: אריאל שרון

20. התנועה להגינות שלטונית נגד הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו | 01/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 3558/03
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

21. התנועה להגינות שלטונית נגד מועצת הרבנות הראשית לישראל | 14/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 3336/04
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: מועצת הרבנות הראשית לישראל

22. התנועה להגינות שלטונית נגד שר הפנים | 06/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 4194/01
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: שר הפנים

23. התנועה להגינות שלטונית נגד ראש ממשלת ישראל | 26/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 6630/01
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: ראש ממשלת ישראל

24. התנועה להגינות שלטונית נגד מועצת הרבנות הראשית לישראל | 19/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 3336/04
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: מועצת הרבנות הראשית לישראל

25. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לענייני דתות | 29/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 4124/00
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לענייני דתות

26. התנועה להגינות שלטונית נגד ראש הממשלה | 28/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 6777/00
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: ראש הממשלה