התנועה המסורתית


נמצאו 5 פסקי דין של התנועה המסורתית

1. התנועה המסורתית נגד ראש הממשלה | 11/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 3775/06
תובע: התנועה המסורתית | נתבע: ראש הממשלה

2. התנועה המסורתית נגד המועצה הדתית באר שבע | 25/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה המסורתית | נתבע: המועצה הדתית באר שבע

3. התנועה המסורתית נגד משרד החינוך והתרבות | 06/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7662/14
תובע: התנועה המסורתית | נתבע: משרד החינוך והתרבות

4. התנועה המסורתית נגד המועצה הדתית באר שבע | 08/08/2014
מספר תיק: עע"מ 5875/10
תובע: התנועה המסורתית | נתבע: המועצה הדתית באר שבע

5. התנועה המסורתית נגד משרד החינוך והתרבות | 06/10/2016
מספר תיק: בג"ץ 7662/14
תובע: התנועה המסורתית | נתבע: משרד החינוך והתרבות