התאחדות הקבלנים


נמצאו 7 פסקי דין של התאחדות הקבלנים

1. התאחדות הקבלנים נגד חנן פיתוח | 16/09/2009
מספר תיק: 002455/08 , סוג תיק ע , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: חנן פיתוח והשכרת ציוד בע"מ

2. התאחדות נגד עזרא ששון ובניו | 14/12/2009
מספר תיק: 002184/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: עזרא ששון ובניו בנין ופתוח

3. התאחדות הקבלנים נגד שי שטרית חב | 14/12/2009
מספר תיק: 002191/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: שי שטרית חברה קבלנית בע"מ

4. התאחדות הקבלנים נגד חזון את גלי | 14/12/2009
מספר תיק: 002192/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: חזון את גלילי חברה לבנייה

5. התאחדות הקבלנים נגד מנשה לוי חב | 22/12/2009
מספר תיק: 002189/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: מנשה לוי חברה לבנין בע"מ

6. התאחדות קבלנים נגד אזולאי מירב | 05/01/2010
מספר תיק: 002261/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: אזולאי מירב

7. התאחדות הקבלנים נגד ליולקו אורי | 02/03/2010
מספר תיק: 003509/09 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: התאחדות הקבלנים | נתבע: ליולקו אורי יהודה