השר לשירותי דת


נמצאו 69 פסקי דין של השר לשירותי דת

1. שמעון ביטון נגד השר לשירותי דת | 19/06/2012
מספר תיק: בג"ץ 8773/11
תובע: שמעון ביטון | נתבע: השר לשירותי דת

2. הרב יוסף טולדנו נגד השר לשירותי דת | 07/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 2797/12
תובע: הרב יוסף טולדנו | נתבע: השר לשירותי דת

3. המועצה הדתית אבן יהודה נגד השר לשירותי דת | 20/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 6393/12
תובע: המועצה הדתית אבן יהודה | נתבע: השר לשירותי דת

4. אריאל פריימן נגד השר לשירותי דת | 28/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 2335/11
תובע: אריאל פריימן | נתבע: השר לשירותי דת

5. הרב גרגורי קוטלר נגד השר לשירותי דת | 15/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 5753/10
תובע: הרב גרגורי קוטלר | נתבע: השר לשירותי דת

6. הרב שמעון ביטון נגד השר לשירותי דת | 16/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 8773/11
תובע: הרב שמעון ביטון | נתבע: השר לשירותי דת

7. שמעון אביטן נגד השר לשירותי דת | 06/11/2012
מספר תיק:
תובע: שמעון אביטן | נתבע: השר לשירותי דת

8. משה מגירה נגד השר לשירותי דת | 12/11/2012
מספר תיק:
תובע: משה מגירה | נתבע: השר לשירותי דת

9. שמעון אביטן נגד השר לשירותי דת | 22/11/2012
מספר תיק:
תובע: שמעון אביטן | נתבע: השר לשירותי דת

10. חביב חזיזה נגד השר לשירותי דת | 04/01/2013
מספר תיק:
תובע: חביב חזיזה | נתבע: השר לשירותי דת

11. אוריה פליאה נגד השר לשירותי דת | 07/02/2013
מספר תיק:
תובע: אוריה פליאה | נתבע: השר לשירותי דת

12. ח"כ עיסאוי פריג' נגד השר לשירותי דת | 09/04/2013
מספר תיק:
תובע: ח"כ עיסאוי פריג' | נתבע: השר לשירותי דת

13. אבי בטיטו נגד השר לשירותי דת | 17/04/2013
מספר תיק:
תובע: אבי בטיטו | נתבע: השר לשירותי דת

14. אבי בטיטו נגד השר לשירותי דת | 20/04/2013
מספר תיק:
תובע: אבי בטיטו | נתבע: השר לשירותי דת

15. אבי בטיטו נגד השר לשירותי דת | 23/04/2013
מספר תיק:
תובע: אבי בטיטו | נתבע: השר לשירותי דת

16. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 29/06/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

17. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 13/07/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

18. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 19/07/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

19. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 02/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

20. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 05/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

21. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 09/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

22. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 23/08/2013
מספר תיק:
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

23. התנועה להגינות שלטונית נגד השר לשירותי דת | 17/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 7415/13
תובע: התנועה להגינות שלטונית | נתבע: השר לשירותי דת

24. אבי בטיטו נגד השר לשירותי דת | 25/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 2563/14
תובע: אבי בטיטו | נתבע: השר לשירותי דת

25. אמונה נגד השר לשירותי דת | 27/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 4780/13
תובע: אמונה | נתבע: השר לשירותי דת

26. מנוחה נכונה לכולם נגד השר לשירותי דת | 05/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 2246/14
תובע: מנוחה נכונה לכולם | נתבע: השר לשירותי דת

27. כתר כדרך המלכים בע"מ נגד השר לשירותי דת | 06/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 3676/10
תובע: כתר כדרך המלכים בע"מ | נתבע: השר לשירותי דת

28. משה שאובי נגד השר לשירותי דת | 12/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4321/14
תובע: משה שאובי | נתבע: השר לשירותי דת

29. אילן אלמקייס נגד השר לשירותי דת | 16/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 2405/14
תובע: אילן אלמקייס | נתבע: השר לשירותי דת

30. אילן אלמקייס נגד השר לשירותי דת | 18/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 2405/14
תובע: אילן אלמקייס | נתבע: השר לשירותי דת

31. יהדות התורה - אגודת ישראל נגד השר לשירותי דת | 22/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4790/14
תובע: יהדות התורה - אגודת ישראל | נתבע: השר לשירותי דת

32. יהדות התורה - אגודת ישראל נגד השר לשירותי דת | 05/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 4790/14
תובע: יהדות התורה - אגודת ישראל | נתבע: השר לשירותי דת

33. אילן אלמקייס נגד השר לשירותי דת | 07/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2405/14
תובע: אילן אלמקייס | נתבע: השר לשירותי דת

34. אילן אלמקייס נגד השר לשירותי דת | 08/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2405/14
תובע: אילן אלמקייס | נתבע: השר לשירותי דת

35. אילן אלמקייס נגד השר לשירותי דת | 09/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2405/14
תובע: אילן אלמקייס | נתבע: השר לשירותי דת

36. אילן אלמקייס נגד השר לשירותי דת | 10/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2405/14
תובע: אילן אלמקייס | נתבע: השר לשירותי דת

37. המועצה הדתית אבן יהודה נגד השר לשירותי דת | 12/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6393/12
תובע: המועצה הדתית אבן יהודה | נתבע: השר לשירותי דת

38. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 18/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

39. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 24/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

40. המועצה המקומית מזכרת בתיה נגד השר לשירותי דת | 24/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 7039/14
תובע: המועצה המקומית מזכרת בתיה | נתבע: השר לשירותי דת

41. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 27/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

42. חביב חזיזה נגד השר לשירותי דת | 10/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 8856/14
תובע: חביב חזיזה | נתבע: השר לשירותי דת

43. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 24/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

44. מירון נגד השר לשירותי דת | 01/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 2855/15
תובע: מירון | נתבע: השר לשירותי דת

45. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 19/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

46. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 16/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

47. אהרון יקטר נגד השר לשירותי דת | 18/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 3036/15
תובע: אהרון יקטר | נתבע: השר לשירותי דת

48. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 19/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

49. דובי כהן נגד השר לשירותי דת | 20/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 6742/14
תובע: דובי כהן | נתבע: השר לשירותי דת

50. המועצה המקומית מזכרת בתיה נגד השר לשירותי דת | 26/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 7039/14
תובע: המועצה המקומית מזכרת בתיה | נתבע: השר לשירותי דת

51. אורי בוסקילה נגד השר לשירותי דת | 30/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 4606/15
תובע: אורי בוסקילה | נתבע: השר לשירותי דת

52. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 10/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

53. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 11/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

54. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 21/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

55. הרב אריה כהן נגד השר לשירותי דת | 24/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 1166/16
תובע: הרב אריה כהן | נתבע: השר לשירותי דת

56. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 04/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

57. בתיה כהנא דרור נגד השר לשירותי דת | 10/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 8213/14
תובע: בתיה כהנא דרור | נתבע: השר לשירותי דת

58. התנועה למדינה יהודית נגד השר לשירותי דת | 02/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: השר לשירותי דת

59. בתיה כהנא דרור נגד השר לשירותי דת | 07/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 8213/14
תובע: בתיה כהנא דרור | נתבע: השר לשירותי דת

60. בתיה כהנא דרור נגד השר לשירותי דת | 03/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 8213/14
תובע: בתיה כהנא דרור | נתבע: השר לשירותי דת

61. הרב יוסף שריד נגד השר לשירותי דת | 11/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 385/17
תובע: הרב יוסף שריד | נתבע: השר לשירותי דת

62. הרב יוסף שריד נגד השר לשירותי דת | 18/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 385/17
תובע: הרב יוסף שריד | נתבע: השר לשירותי דת

63. הרב יוסף שריד נגד השר לשירותי דת | 22/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 385/17
תובע: הרב יוסף שריד | נתבע: השר לשירותי דת

64. הרב יוסף שריד נגד השר לשירותי דת | 23/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 385/17
תובע: הרב יוסף שריד | נתבע: השר לשירותי דת

65. הרב יוסף שריד נגד השר לשירותי דת | 23/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 385/17
תובע: הרב יוסף שריד | נתבע: השר לשירותי דת

66. הקליניקות המשפטיות נגד השר לשירותי דת | 05/04/2017
מספר תיק: בג"ץ 10106/16
תובע: הקליניקות המשפטיות | נתבע: השר לשירותי דת

67. הרב אליהו ממן נגד השר לשירותי דת | 12/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 5336/17
תובע: הרב אליהו ממן | נתבע: השר לשירותי דת

68. ציון סולטן נגד השר לשירותי דת | 07/08/2017
מספר תיק: בג"ץ 6097/17
תובע: ציון סולטן | נתבע: השר לשירותי דת

69. עזרא יעקב נגד השר לשירותי דת | 09/08/2017
מספר תיק: בג"ץ 5420/17
תובע: עזרא יעקב | נתבע: השר לשירותי דת