הרשות לשירותיים ציבוריים


נמצאו 1 פסקי דין של הרשות לשירותיים ציבוריים

1. חברת החשמל לישראל בע"מ נגד הרשות לשירותיים ציבוריים | 20/04/2017
מספר תיק: בג"ץ 6478/15
תובע: חברת החשמל לישראל בע"מ | נתבע: הרשות לשירותיים ציבוריים