הרשות לאכיפה וגבייה


נמצאו 4 פסקי דין של הרשות לאכיפה וגבייה

1. דב אבן אור נגד הרשות לאכיפה וגבייה | 13/09/2013
מספר תיק:
תובע: דב אבן אור | נתבע: הרשות לאכיפה וגבייה

2. דב אבן אור נגד הרשות לאכיפה וגבייה | 13/09/2013
מספר תיק:
תובע: דב אבן אור | נתבע: הרשות לאכיפה וגבייה

3. דב אבן אור נגד הרשות לאכיפה וגבייה | 23/02/2014
מספר תיק:
תובע: דב אבן אור | נתבע: הרשות לאכיפה וגבייה

4. דב אבן אור נגד הרשות לאכיפה וגבייה | 08/03/2014
מספר תיק: רע"א 5168/01
תובע: דב אבן אור | נתבע: הרשות לאכיפה וגבייה