הרב רפאל בובליל


נמצאו 5 פסקי דין של הרב רפאל בובליל

1. הרב רפאל בובליל נגד ראש המועצה המקומית | 12/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 8171/01
תובע: הרב רפאל בובליל | נתבע: ראש המועצה המקומית

2. הרב רפאל בובליל נגד המנהלת הכללית של משרד החינוך | 13/08/2014
מספר תיק: ע"א 2752/01
תובע: הרב רפאל בובליל | נתבע: המנהלת הכללית של משרד החינוך

3. הרב רפאל בובליל נגד המנהלת הכללית של משרד החינוך | 28/08/2014
מספר תיק: ע"א 2752/01
תובע: הרב רפאל בובליל | נתבע: המנהלת הכללית של משרד החינוך

4. הרב רפאל בובליל נגד שר החינוך | 08/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 4149/00
תובע: הרב רפאל בובליל | נתבע: שר החינוך

5. הרב רפאל בובליל נגד שר החינוך | 18/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 4149/00
תובע: הרב רפאל בובליל | נתבע: שר החינוך