הסתדרות המורים בישראל


נמצאו 14 פסקי דין של הסתדרות המורים בישראל

1. ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות נגד הסתדרות המורים בישראל | 18/02/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

2. ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות נגד הסתדרות המורים בישראל | 27/03/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

3. ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות נגד הסתדרות המורים בישראל | 05/05/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

4. דניאל צברי נגד הסתדרות המורים בישראל | 11/05/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

5. ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות נגד הסתדרות המורים בישראל | 11/05/2013
מספר תיק:
תובע: ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים ובמכללות | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

6. דניאל צברי נגד הסתדרות המורים בישראל | 06/09/2013
מספר תיק:
תובע: דניאל צברי | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

7. הסתדרות המורים בישראל נגד עיריית לוד | 04/12/2014
מספר תיק: ע"א 335/78
תובע: הסתדרות המורים בישראל | נתבע: עיריית לוד

8. הסתדרות המורים בישראל נגד פקיד שומה תל אביב | 06/02/2017
מספר תיק: ע"א 15/17
תובע: הסתדרות המורים בישראל | נתבע: פקיד שומה תל אביב

9. הסתדרות המורים בישראל נגד דניאל צברי | 29/04/2017
מספר תיק:
תובע: הסתדרות המורים בישראל | נתבע: דניאל צברי

10. הסתדרות המורים בישראל נגד גילה קליין | 23/08/2017
מספר תיק: רע"א 3351/16
תובע: הסתדרות המורים בישראל | נתבע: גילה קליין

11. הסתדרות המורים בישראל נגד מצורף להליך | 16/01/2019
מספר תיק:
תובע: הסתדרות המורים בישראל | נתבע: מצורף להליך

12. דניאל צבר נגד הסתדרות המורים בישראל | 13/02/2019
מספר תיק:
תובע: דניאל צבר | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

13. עו"ד דניאל צבר נגד הסתדרות המורים בישראל | 05/04/2019
מספר תיק:
תובע: עו"ד דניאל צבר | נתבע: הסתדרות המורים בישראל

14. מדינת ישראל נגד הסתדרות המורים בישראל | 28/09/2020
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: הסתדרות המורים בישראל