הנהגת ההורים הארצית


נמצאו 8 פסקי דין של הנהגת ההורים הארצית

1. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 25/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

2. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 03/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

3. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 19/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

4. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 05/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

5. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 08/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

6. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 08/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

7. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 02/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

8. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 29/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך