המרכז לפלורליזם יהודי


נמצאו 5 פסקי דין של המרכז לפלורליזם יהודי

1. המרכז לפלורליזם יהודי נגד משרד הרווחה | 24/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 5336/03
תובע: המרכז לפלורליזם יהודי | נתבע: משרד הרווחה

2. המרכז לפלורליזם יהודי נגד משרד האוצר | 09/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 3516/04
תובע: המרכז לפלורליזם יהודי | נתבע: משרד האוצר

3. המרכז לפלורליזם יהודי נגד המשרד לענייני דתות | 13/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6149/00
תובע: המרכז לפלורליזם יהודי | נתבע: המשרד לענייני דתות

4. המרכז לפלורליזם יהודי נגד המשרד לענייני דתות | 11/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 6149/00
תובע: המרכז לפלורליזם יהודי | נתבע: המשרד לענייני דתות

5. המרכז לפלורליזם יהודי נגד שר החינוך | 19/10/2017
מספר תיק: בג"ץ 6620/98
תובע: המרכז לפלורליזם יהודי | נתבע: שר החינוך