המעקב והבקרה


נמצאו 1 פסקי דין של המעקב והבקרה

1. המועצה המקומית בנימינה נגד המעקב והבקרה | 23/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 7085/02
תובע: המועצה המקומית בנימינה | נתבע: המעקב והבקרה